Начало Общество Планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия проведе областният управител...

Планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия проведе областният управител на Пазарджик – Стефан Мирев

СПОДЕЛИ
restorant
Анализ на възникналите пожари през летния сезон на 2016г. и изпълнение на превантивните мерки за предотвратяване на пожари в полския и горски фонд на област Пазарджик, докладваха днес институциите на планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия, съобщи Областна администрация-Пазарджик.
Обобщените данни за броя на възникналите пожари през 2016г. са изключително тревожни, апелирам към всички вас за стриктно изпълнение на превантивните мерки и налагане на санкции на нарушителите на закона”, каза областният управител Стефан Мирев.
Една от основните причини за възникването на пожари е необезопасената граница между земеделския и горския фонд с минерализовани ивици, като основно тези ивици не се изпълняват от ползвателите на сгради и постройки или прилежащите им зони в горския фонд. Други основни фактори са високите температури и засушаването, необработваемите площи и пасища и близостта им до горски и житни масиви, ниска противопожарна култура на населението.
За периода 01.01.2016 г до 31.12.2016 г екипите на РДПБЗН са реагирали общо на 2516 произшествия. Интензивността на произшествията е 6.89 на денонощие. Пожарите за 2016 година са 1781 броя, като за сравнение с 2015 г. са били 1194 броя, което е значително завишаване. За летния сезон от 01.05.2016 г до 31.10.2016 г., на територията на област Пазарджик са възникнали 1108 пожари, като броят им е двойно по-голям от 2015 г. За същия период в отрасъл горско стопанство са възникнали 23 пожара, което е с 13 повече от 2015 г. Унищожени са 1382.6 дка гори, от които 1153 дка широколистна и 179,6 дка иглолистна гора, което е значително в повече от 2015 година.
Информацията за възникналите пожари за летния сезон, по общини е следната:

 • Община Пазарджик-598 броя срещу 230 броя за 2015 г.
 • Община Септември-161 броя срещу 82 броя за 2015 г.
 • Община Белово-29 броя срещу 22 броя за 2015 г.
 • Община Панагюрище- 48 броя срещу 34 броя за 2015 г.
 • Община Велинград- 51 броя срещу 44 броя за 2015 г.
 • Община Стрелча-35 броя срещу 15 броя за 2015 г.
 • Община Пещера-54 броя срещу 23 броя за 2015 г.
 • Община Брацигово-21 броя срещу 20 броя за 2015 г.
 • Община Лесичово-59 броя срещу 23 броя за 2015 г.
 • Община Батак-8 броя срещу 10 броя за 2015 г.
 • Община Ракитово-18 броя срещу 18 броя за 2015 г.
 • Община Сърница- 0 броя срещу 1 брой за 2015 г

1306.17_2.jpgВ сравнение с 2015 г през 2016 г е налице почти двойно повишаване броя на пожарите в някои общини. Единствено в общините Брацигово, Батак, Ракитово и Сърница броя на пожарите се е запазил.
Данните бяха изнесени  по време на днешното заседание от комисар Иван Панайотов – директор на РДПБЗН Пазарджик.

Причините, които могат да се посочат за възникването на пожарите са следните:

1. Небрежност и непредпазливост при боравене с открит огън. Тук могат да се посочат няколко съпътстващи фактора:
Пастирите, които унищожават сухата тревна растителност за осигуряване на зелена паша за животните;

 • Масово пребиваващите в горския фонд граждани предимно от ромското население, добиващи гъби, билки и други;
 • Туристи и летуващи в необособените за лагеруване територии;
 • Ползвателите на сгради и територии в горския фонд;
 • Паленето на стърнища.
 • Неконтролирано запалване на битови отпадъци.

2. Изхвърляне на неугасени цигари и кибритени клечки в близост до горски и житни масиви.
3. Умишлени човешки действия.
4. Късо съединение или аварии в електрически далекопроводи, минаващи над и в близост до горски и житни масиви.
5. Технически неизправности на машини- локомотиви, комбайни, строителни машини и други.
6.  Природни явления (мълнии).
Ежегодно възникват пожари, които нанасят много сериозни загуби на производителите и собствениците на земеделски стопанства и гори. Пожарите в горски масиви унищожават вековни гори, влияят върху климата, унищожават животински популации и за тяхното възстановяване са необходими десетилетия.
„Надявам се, че имам разбирането на всички вас за съсредоточаване на усилията ни и чрез извършване на превантивните мероприятия от Заповед № РД-80/13.04.2017 г. на областния управител, да успеем да намалим в значителна степен възникването на пожари в горския и полски фонд и загубите от тях”, каза в заключение комисар Иван Панайотов.