Начало Общество Покана за публично обсъждане на Бюджет`2013

Покана за публично обсъждане на Бюджет`2013

СПОДЕЛИ
Реклама

Уважаеми съграждани,

             Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2013 година, както и отчет за изпълнението на бюджета за 2012 година.

Убедени сме, че разработването  и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

          Предвид гореизложеното, на основание чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл.50 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Панагюрище

Кметът на Община Панагюрище г-н Никола Белишки

кани жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата общественост

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта за бюджет за 2013 година

и отчет за изпълнението на бюджета за 2012 година

на Община Панагюрище

при следния

ГРАФИК

14 февруари 2013 година

 

с. Поибрене              –           9:00 часа                   –           Читалище – Заседателна зала

с. Оборище               –           11:00 часа                 –           Заседателна зала в Кметството

с. Баня                      –           13:30 часа                 –           Кметски кабинет

с. Бъта                       –           15:30 часа                 –           Клуб на пенсионера

 

15 февруари 2013 година

 

с. Попинци               –           9:30 часа                   –           Читалище – Женско дружество

с. Елшица                 –           12:00 часа                 –           Кметски кабинет

с. Левски                  –           14:30 часа                 –           Ритуална зала на Кметството

 

 

18 февруари 2013 година

 

с. Панагюрски колонии     –           10:00 часа                 –           Клуб на пенсионера

гр. Панагюрище                 –           17:00 часа                 –           Сесийна зала в сградата                 на Община Панагюрище

 

 

Материалите по проекта за бюджет за 2013 година и отчет за изпълнението на бюджет 2012 година ще бъдат на разположение в приемната на Общинска администрация и публикувани в интернет-сайта на Община Панагюрище на 6 февруари 2013 година.

Предложения и мнения по проекта за бюджета за 2013 година могат да постъпват в специално изложената за целта кутия в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Панагюрище, на e-mail: obstina@abv.bg и факс: 0357 630 68.