Начало Местна власт Покана за публично обсъждане на бюджета на Община Панагюрище за 2015 година

Покана за публично обсъждане на бюджета на Община Панагюрище за 2015 година

14
0
СПОДЕЛИ
restorant

Panagyurishte-municipality-620x310Уважаеми съграждани,
Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2015 година.
Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.
Предвид гореизложеното, на основание и в изпълнение на чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.30 от Наредбата на Общински съвет – Панагюрище за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на община Панагюрище
Кметът на Община Панагюрище
г-н Никола Белишки
кани жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата общественост
на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проекта за бюджет за 2015 година на Община Панагюрище
при следния график:

25 ноември 2014 година
с. Поибрене – 9:00 часа – Читалище – Заседателна зала
с. Оборище – 11:00 часа – Заседателна зала в Кметството
с. Баня – 13:30 часа – Кметски кабинет
с. Бъта – 15:30 часа – Клуб на пенсионера
26 ноември 2014 година
с. Попинци – 9:30 часа – Клуб на Женско дружество
с. Елшица – 12:00 часа – Кметски кабинет
с. Левски – 14:30 часа – Ритуална зала на Кметството
27 ноември 2014 година
с. Панагюрски колонии – 10:00 часа – Клуб на пенсионера
гр. Панагюрище – 17:00 часа – Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище
Материалите по проекта за бюджет за 2015 година ще бъдат на разположение в приемната на Общинска администрация и публикувани в интернет-сайта на Община Панагюрище на 17 ноември 2014 година.
Становища и предложения по проекта за общинския бюджет за 2015 година могат да се предоставят в деловодството на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Панагюрище и на e-mail: obstina@abv.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичните обсъждания