Начало Местна власт ПОКАНА за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета

ПОКАНА за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета

СПОДЕЛИ

П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2018-та година

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2018-та година.

На основание чл.140 ал. 4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общинския съвет,
каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджета на общината, което ще се проведе  

на 16.08.2019 г. (петък) от 16:00 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

С материалите по Отчета на Бюджет 2018 можете да се запознаете на интернет страницата на Община Панагюрище, раздел „Бюджет, отчети и публични обсъждания”.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общинския съвет и на електронната поща obs5@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация, справки и въпроси  – тел. 0357 60051.

 

Христо Калоянов,

Председател на Общинския съвет