Начало Политика Политическите партии не постигнаха съгласие за състава на РИК Пазарджик

Политическите партии не постигнаха съгласие за състава на РИК Пазарджик

СПОДЕЛИ
Политическите партии не постигнаха съгласие за състава на РИК Пазарджик на проведените консултации от Областния управител
Областният управител Валентина Кайтазова проведе консултации с парламентарно представените политически партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия – Пазарджик (РИК) за провеждане избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
Областният управител благодари на представителите на всички парламентарно представени партии и коалиции за участието им в консултациите и цитира решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК. Съставът на РИК за райони с до 9 мандата, какъвто е и 13-ти Пазарджишки избирателен район, е от 13 членове, вкл. председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове; за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 2 членове; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за партия „Има такъв народ“ – 1 член.
За председател на РИК Пазарджик постъпиха три предложения от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ – Антони Върбев, Коалиция „Продължаваме промяната– Демократична България“ – Христина Ганчева и от партия „Възраждане“ – Васил Стефанов.
За заместник-председателските места постъпиха две предложения от Коалиция „БСП за България”- Елена Попова и от ПП „Има такъв народ“ – Кръстьо Костадинов.
За секретар на РИК Пазарджик постъпи само едно предложение от Партия „ДПС“ – Али Чешмеджиев.
В хода на консултациите Областният управител съобщи, че постъпилите предложения за състава на РИК – Пазарджик не надхвърлят определената от ЦИК численост. Общо за членове на РИК Пазарджик са постъпили 13 кандидатури, колкото е определеният за 13-ти пазарджишки избирателен район състав на РИК.
Валентина Кайтазова прикани представителите на политическите партии да потвърдят направените от тях предложения, като ги подкрепят с кратки мотиви, или да ги оттеглят, допълнят или изменят с цел постигането на съгласие. След изслушване на упълномощените представители, партиите не постигнаха съгласие по ръководството на РИК – Пазарджик.
Главният секретар на областна администрация Пазарджик Светлан Карталов ще представи в ЦИК протокол от проведените консултации и предложенията на партиите и коалициите. До 19 април 2024 г., със свое решение ЦИК ще определи състава на РИК- Пазарджик.