Начало Общество Повишена е опасността от пожари

Повишена е опасността от пожари

СПОДЕЛИ
огнеборци пожарна обстановка

Повишаването на температурите до екстремни стойности през
последните дни доведе до бързо нарастване на риска от възникване на
пожари в земеделските и горски територии. Очакваните и през следващите
дни високи летни температури, в комбинация с извършването на стопанска
дейност и посещение на горите с цел туризъм, може да създадат
предпоставки за възникване на пожари в горските територии.
За периода 01.07.2019 г. до 23.07.2019 г. на територията на област
Пазарджик са възникнали 15 броя пожари в сухи треви , храсти и
стьрнища.
Припомняме Ви някои основни правила за недопускане на пожари .
– Не почиствайте нивите от треви и остатъци от земеделски култури ,
чрез изгаряне;
– Не палете огън на открито във ветровито време ;
– В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили
огнището ;
– Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на
дърветата ;
– Никога не оставайте накладения огън без наблюдение!
– Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани
много автомобили, както и в близост до бензиностанции и
газостанции, складове за леснозапалими и горими течности ;
– Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате
покрай или през горски и полски участъци ;
– В гориски територии да се влиза само с технически изправни
моторни превозни средства,а за които се изискват и с искрогасители;
– Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и
устроени за това туристически места ;
– Не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и
топли частици на големи разстояния ;
При забелязване на признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло
и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-
точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронтът на
придвижване на горенето и скоростта на разпространение на пожара. Ако
имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на
запалване, от вас зависи техният живот – своевременно подайте точно и
ясно съобщение за пожар на тел.112 ..
При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен
път за напускане – в посока, обратна на вятъра или покрай естествени и
изкуствени водни басейни.