Начало Местна власт Предстои провеждане на Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – П” ...

Предстои провеждане на Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – П” ЕООД

СПОДЕЛИ
restorant

vulevОбщо събрание на „Водоснабдяване и канализация – П”  ЕООД ще бъде проведено на 19 май, непосредствено след изчерпването на точките от дневния ред на редовната сесия на местния парламент.

Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

1.Приемане доклада на управителяна ‘Водоснабдяване и канализация – П’ ЕООД за дейността на дружеството през 2015 година.

2.Приемане одитирания годишен финансов отчет за дейността на ‘Водоснабдяване и канализация  – П’ ЕООД и доклада на регистрирания одитор за 2015 година.

  1. 3. Приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността през 2015г.
  2. Избор на независим одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на ‘Водоснабдяване и канализация – П’ ЕООД за 2016 година.
  3. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2015г.
  4. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.