Начало Общество Предстои публично обсъждане на проекта за Бюджет 2017 на Община Панагюрище

Предстои публично обсъждане на проекта за Бюджет 2017 на Община Панагюрище

СПОДЕЛИ

panagyurishte

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2017 година.

Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6 в изпълнение на Закона за публичните финанси и във връзка с чл.29, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за Общински съвет – Панагюрище за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Панагюрище.

Кметът на Община Панагюрище

г-н Никола Белишки

кани жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата общественост

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта за бюджет за 2017 година на Община Панагюрище

при следния

ГРАФИК

03 януяри 2017 година

с. Поибрене                  –                9:00 ч. до 10:30 ч.  –  Читалище – Заседателна зала

с. Оборище                   –                11:00 ч. до 12:30 ч. – Заседателна зала в Кметството

с. Баня                              –               14:00 ч. до 15:30 ч. – Кметски кабинет

с. Бъта                              –                15:45 ч. до 17:30 ч. – Клуб на пенсионера

 

 

04 януари 2017 година

с. Попинци                        –                 9:00 ч. до 10:30 ч. – Читалище – Женско дружество

с. Елшица                            –                 11:00 ч. до 12:30 ч. – Кметски кабинет

 

с. Левски                              –                 13:00 ч. до 14:30 ч. – Ритуална зала на Кметството

с. Панагюрски Колонии –                15:30 ч. до 17:00 ч.  – Клуб на пенсионера

 

05 януари 2017 година

гр. Панагюрище                 –                 17:00 часа          –         Сесийната зала в сградата на Община Панагюрище

Материалите по проекта за бюджет за 2017 година ще бъдат на разположение в приемната на Общинската администрация и публикувани в интернет- сайта на Община Панагюрище на 23 декември 2016 година.

Становищата  и предложенията по проекта за общински бюджет за 2017 година могат да се представят в деловодството на Центъра за администранивно обслужване в сградата на Община Панагюрище и на e-mail: obstina@abv.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичните обсъждания.