Начало Местна власт Предстои встъпителна пресконференция по проекта за ремонт на сградата на Полицията и...

Предстои встъпителна пресконференция по проекта за ремонт на сградата на Полицията и Пожарната

СПОДЕЛИ
Toshiba Exif JPEG

На 20.12.2021 г. от 11:30 ч. в Камерна зала на Театър дом – паметник ще се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.039-0005 „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 700 372,40 лева, от които:

  • Европейски фонд за регионално развитие – 595 316,54 лева.
  • Национално финансиране – 105 055,86 лева.

Край на проекта:    02.09.2022 г.