Начало Общество През 2015 г. РИОСВ – Пазарджик наложи санкции в размер на 91...

През 2015 г. РИОСВ – Пазарджик наложи санкции в размер на 91 450 лв

СПОДЕЛИ

riosv_pz_tabelaПрез 2015 г. РИОСВ – Пазарджик наложи санкции за нарушаване на екологичното законодателство в размер на 91 450 лв. Това сочат обобщените данни за дейността на инспекцията през миналата година. Значителна част от тези средства – 49 944 лв., са постъпили в бюджетите на общините Панагюрище – 41 860 лв., Пещера – 6 021 лв., Пазарджик – 1155 лв. и Белово – 907 лв. и трябва да бъдат изразходвани за екологични дейности. През 2015 г. експертите на РИОСВ – Пазарджик извършиха 915 проверки в 815 обекта. За установени нарушения и несъответствия са издадени 650 предписания, съставени са 35 акта, наложени са две текущи месечни санкции и издадени 36 наказателни постановления на обща стойност 91 450 лв. Събраните през 2015 г. суми от наложени санкции през предходни периоди са с общ размер 199 126 лв. Подобрена ефективност на контролната си дейност през последната година отчита екоинспекцията в Пазарджик. Въведен е ротационен принцип на работа и денонощен телефон за подаване на сигнали от граждани. На „зеления“ телефон и по електронната поща са приети и обработени своевременно 61 сигнала. Подобрена е комуникацията и координацията с другите институции.