Начало Култура При небивал интерес премина обучението за задълженията на читалищата след пререгистрацията им

При небивал интерес премина обучението за задълженията на читалищата след пререгистрацията им

СПОДЕЛИ
Реклама

При небивал интерес премина обучението за задълженията на читалищата след
пререгистрацията им в Агенция по вписванията. Над 70 участника – читалищни
председатели и секретари от региона прие залата на читалище „Хр. Ботев-1897 г.“ в
областния град. Включиха се и колеги от гр. Долна баня, обл. София.
Представляващите читалищата влязоха емоционални, заради притеснение от
притискащите ги срокове по изпълнението на новите задължения, неяснотата около
това и фрагментарното тълкуване на съответните текстове от ЗМИП. Осъзнатата
отговорност на действителните собственици пред закона „тежеше“. „Валяха“ въпроси.
Обсъждаха се казуси бурно. Участниците тревожно споделяха оскъден опит и
несистематизирана информация.
Обучителите, правен консултант Радина Банова от Български център за нестопанско
право и икономическият директор на центъра Пламен Тодоров представиха
процедурата по вписването на действителните собственици на читалищата в отделните хипотези, както и тази за годишното читалищно отчитане. Отговориха на въпроси и за пререгистрацията на читалищата в АВ, която трябва да приключи до края на 2020 г. с произтичащите от това задължения, като на останалите юридически лица с нестопанска цел.
„ Целта ми е като си тръгна оттук, след себе си да оставя мислещи хора, компетентни
да се справят с изискванията.“ каза консултант Банова и успя! Емоционалното
напрежение сред читалищните представители бързо се стопи. Установи се дружелюбна атмосфера на непосредствен контакт между обучаваните от една страна и обучаващите и организаторите – от втора. Изясняването на същността на ЗМИП и поставяните от него императиви, придобитите знания и компетентност по прилагането му за читалищата даде на участниците увереност за справяне. Нагласата по реформата стана положителна.
Форумът отвори широко пространство за споделяне и обмен. Читалищните служители
имаха потребност да бъдат чути в притесненията и страховете си от непознатото.
Успокоиха ги фактът, че не са сами в този път на вписване в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ.
Удачен беше изборът на обучаваща институция – БЦНП, която освен, че също е със
статут на нестопанска организация, е и активна в разработването и поправките в
ЗЮЛНЦ и ЗМИП, и има практически опит от приложението им.
Читалищните председатели и секретари си тръгнаха окуражени и удовлетворени от
преминатото обучение, заради достъпното и нагледно представяне на тематичното
съдържание, като в замяна вдъхновиха лекторите с празничност по повод 24 май –
Деня на българската просвета и култура и славянската писменост. Защото читалищата
са били и ще бъдат културно-просветни сдружения, макар след 2020 г. статутът им да
бъде придобиван след вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ.
С думите „Бъдете здрави и честити по повод 24 май, създавайте култура –
неподправена и автентична в традициите и развиваща се и иновативна в новите творчески търсения и постижения!“, модераторът Радка Енчева-Кочева, затвори
сесията.