Начало Местна власт При почти нулев граждански интерес премина публичното обсъждане на проектобюджета

При почти нулев граждански интерес премина публичното обсъждане на проектобюджета

СПОДЕЛИ
Снимка: Архив
restorant

Символично беше гражданското присъствие в сесийната зала на общината, където тази вечер бяха представени основните параметри на проектобюджета за 2018 година. Освен представителите на общинската администрация и местния парламент, в залата присъстваха жители на Панагюрище, чийто брой бе по-малък от пръстите на едната ръка.

По традиция проектът за финансовата рамка бе представен пред присъстващите от главния финансист на общината Цветана Якова.

В приходната си част Бюджет 2018 е в рекордния за общината размер на 20 253 132 лв, от които приходи от делегирани държавни дейности 9 091 899 лева и местни приходи 11 161 233 лв. Планираните приходи от имуществени данъци за 2018 година са в размер на 1 612 900 лв., от патентен данък 300 900 лв.,данък върху недвижими имоти 550 000 лв, данък върху превозните средства 750 000 лв. и туристически данък 19 000 лв. Планираните приходи от общинска собственост са в размер на 908 663 лв., от глоби, санкции и наказателни постановления – 80 000 лв., а приходите от концесия – 2 246 000 лв. Очакваните постъпления от централния бюджет са 9 550 340 лв.

Инвестиционната програма на общината за настоящата година е на стойност 8 718 849 лева, от които собствени средства 2 899 147 лв. и целева субсидия от държавния бюджет 405 800 лв, и средства по оперативните програми на ЕС 5 416 902 лв.

Предстои бюджетът да бъде приет на редовно заседание на Общинския съвет.