Начало Местна власт Приеха отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2014 година

Приеха отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2014 година

СПОДЕЛИ

pari-levove-biznesНа проведеното редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище, с пълно единодушие, бе приет отчетът за касовото изпълнение на бюджета, ведно с отчетът на сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Панагюрище за 2014 година. По време на заседанието на Общински съвет при разглеждане отчета на Бюджета на Община Панагюрище, в свое изказване общинският съветник от ПП ГЕРБ Христо Шиндаров отбеляза, че от предоставения отчет се вижда, че през 2014 година Община Панагюрище има добра събираемост на собствените приходи, не е допуснала преразходи и наличие на неразплатени задължения, като основните усилия са насочени към спечелване и реализиране на проекти финансирани със средства от Европейския съюз, които осигуряват необходимия ресурс за изграждане и ремонт на инфраструктурни обекти. „В заключение искам да откроя някои тенденции, които личат от отчета за бюджета. Миналогодишната финансова рамка стриктно следва приоритетите, заложени в управленската програма и другите стратегически общински документи – реализация на европейските проекти, инвестиции в развитието на образованието, социалната сфера и здравеопазването, културата, младежките дейности и спорта. Доброто дългосрочно планиране, добрата събираемост и разумното управлението на средствата даде възможност да се покрие със собствен ресурс липсата на държавни трансфери по европейските програми и нито един проект да не бъде спрян, както се случи в други общини. Общината осигури функционирането на всички сфери и сектори без напрежение и катаклизми и спази традицията да завърши финансовата година без неразплатени задължения. Финансовият рейтинг на община Панагюрище остава много висок и тя продължава да е в първата петица по този показател, видно от процедурата по изтегляне на заем от фонд ФЛАГ. Финансовият реализъм и разумното планиране на разходите са тенденции, които се запазват и в новия бюджет, което предполага спокойна и ползотворна 2015 година.“, отбеляза г-н Шиндаро