Начало Общество Приключи реализацията на двете паралелно провеждани кампании на ЦОП „Зора” –...

Приключи реализацията на двете паралелно провеждани кампании на ЦОП „Зора” – Панагюрище

СПОДЕЛИ

През месец ноември  приключи втори етап на паралелно стартираните от  Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище кампании „Превенция на насилието” и ”Здравна и полова култура”, за които обществеността бе информирана при стартирането им през месец октомври.

Проведени са общо 17 информационни срещи по предварително изготвени графици с ученици от 9 до 12 клас от СОУ „Нешо Бончев”, ПГИТМТ в гр. Панагюрище, ДДЛРГ „Павел Бобеков” и в ОУ „Св. Недельо Иванов” с. Поибрене.

При реализирания втори етап на кампания „Превенция на насилието” са обхванати 168 ученици от 9 до 12 клас, като са съществени 8 информационни срещи на които са дискутирани въпросите, свързани с видовете насилие, основните причини за проява на насилие сред подрастващите и основните белези за разпознаване на преживяно насилие от дете.

След презентацията, на присъстващи бе предложена анкета, чиято цел бе да се проучи мнението на тийнейджърите за проблема, тяхната визия за лично участие в този процес.

В кампанията бе включено и запознаване на учениците с филма „Непростимо”, чийто акцент е агресията в училище и скритата заплаха за децата в интернет пространството.

Припомнямe, че първи етап на информационна кампания „Превенция на насилието” бе реализиран от ЦОП през март-май 2012г., като в него бяха обхванати 415 деца от 5 до 8 клас в училищата СОУ «Нешо Бончев», ОУ "Марин Дринов" и ОУ "20-ти Април", както и в ОУ «Св. Недельо Иванов» с. Поибрене и в ДДЛРГ «Павел Бобеков».

Статистиката сочи, че общият брой на информираните деца и младежи при приключване на информационна ни кампания „Превенция на насилието” е 583 ученика от 5 до 12 клас.

Смятаме, че чрез реализираната от Центъра мащабна кампания „Превенция на насилието” сред учащите, сме спомогнали за по-обстойното познаването на проблема, а това до известна степен би повлияло върху промяната в нагласите на подрастващите за намаляване на толерантността към насилието и начините за противодействие на това явление.

Втората реализирана от ЦОП „Зора” – Панагюрище кампания в периода октомври – ноември бе информационна кампания „Здравна и полова култура”, чиято цел бе да повиши информираността и да надгради познанията на младежите и девойките от 9 – 12 клас по въпросите свързани с грижа за здравето, половото съзряване, болестите предавани по полов път и методите за контрацепция.

При реализацията на втори етап на  информационна кампания „Здравна и полова култура” са   осъществени 9 информационни срещи, а общият брой на обхванатите ученици е 201.

След поднасяне на презентационния материал, съобразен с възрастовото развитие на децата, е предложена и анкетна карта, целяща проучване информираността на децата по дискутираната тема.

Така общият брой на информираните млади хора по време на първи и втори етап на кампанийна ни дейност през 2012г., целяща да  повиши информираността по „Здравна и полова култура” е 236.

Предвид отчетените резултати, основната цел, която ЦОП „Зора” – Панагюрище си бе поставил при реализиране на  кампания „Здравна и полова култура”, а именно  повишаване  здравната култура на младите хора, чрез придобиване на основни познания касаещи репродуктивните функции и процеси, различните аспекти от човешката сексуалност, формирането на здравно възпитание, предпазването от инфекциозни заболявания, предавани по полов път и нежелана бременност, до голяма степен е постигната.

Изказваме своята благодарност на младежите от БМЧК с чиято помощ сред техните връстници успяхме да   разпространим над 200 броя от разработените  от нас тематични брошури „Здравна култура”, „Полово предавани болести” и „Сексуално и репродуктивно здраве”.