Начало Бизнес Проф. д-р Лъчезар Цоцорков е първият почетен председател на Българската минно-геоложка камара

Проф. д-р Лъчезар Цоцорков е първият почетен председател на Българската минно-геоложка камара

СПОДЕЛИ

18119039_1551512818215798_5595939108422600968_n

На провелото се днес Общо събрание на БМГК проф. д-р Лъчезар Цоцорков бе избран за почетен председател на Българска минно-геоложка камара, след като изтече втория му управленски мандат начело на браншовата организация. По негово предложение  още  през 2011 г. бе променен уставът на Минната камара и оттогава председателят на Управителният съвет може да бъде избиран само до два последователни 3-годишни мандата.

Председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД ръководеше Камарата още от  основаването й през 1991 г. Тогава той беше един от инициаторите за създаването й.

В своето слово пред минната общност на България проф. Цоцорков благодари на всички, с които през изминалите над 26 години са работили заедно за изграждането на БМГК като авторитетна браншова организация със сериозен принос за подобряване условията за бизнес в минерално-суровинната индустрия и социално-икономическото развитие на страната.

Той изложи своите послания и виждания за бъдещето на организацията и заяви, че ще продължи да бъде съпричастен към реализацията на нейните цели и проекти. Като почетен председател на браншовата организация, той ще може да участва в работата на Управителния съвет и ще има право на съвещателен глас.

Проф. д.т.н. Николай Вълканов бе избран за председател на Управителния съвет и на Българска минно-геоложка камара след гласуване на членовете на БМГК по време на редовното годишно Общо събрание на Камарата.

Проф. Вълканов поема поста от проф. д-р Лъчезар Цоцорков.

original_170427 Н. Вълканов web

Проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов е български индустриалец, общественик и инвеститор. От 2013 г. той е професор от Международната научна академия (МАНЕБ), Санкт Петербург, Русия и е почетен професор на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски”, гр. София. То има магистърска степен по специалността „Минно маркшайдерство” на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, град София.

В началото на своята кариера, от 1986 г. до 1991 г.,  проф. Вълканов заема длъжността директор на Научно-изследователския технологичен институт по минно строителство. От 1991 г. професионалния му живот се свързва с „Минстрой Холдинг” АД, където понастоящем е Председател на Съвета на Директорите. От 2002 г. е Председател на Надзорния съвет на „Горубсо Златоград” АД, а от 2012 г. – Председател на Надзорния съвет и на „Горубсо Мадан” АД.

Николай Вълканов е носителят на приза „Мистър Икономика” за 2012 г.