Начало Интервюта Проф. д-р Лъчезар Цоцорков: Смисълът на човешкия живот e да оставим света...

Проф. д-р Лъчезар Цоцорков: Смисълът на човешкия живот e да оставим света по-добър след нас

58
0
СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Lachezar Tsotsorkov portr  (2) Професор Цоцорков, какво според Вас означава община Панагюрище да постигне стратегическата си цел, да се развива устойчиво?

Устойчивото развитие на една фирма, община, държава или друга система означава развитие, основано на баланса между икономическата, екологична и социална отговорност. Конкретно за нашата община това е посока на развитие, която да създава необходимите предпоставки за нови инвестиции, подобряване на условията за професионална реализация и висок стандарт на живот. Тези условия трябва да бъдат конкурентни на най-добрите  в страната и чужбина.

Как можем да измерим това развитие, кои са показателите, които трябва да се следят?

За постигането на тази стратегическа цел, може да се съди по състоянието и тенденциите на някои измерими показатели. В икономически план това са инвестициите в общината, ръстът на брутния продукт на глава от населението, тенденциите при социално слабите жители, безработицата.  Друг акцент са  демографските и социални показатели – раждаемост и смъртност, средна продължителност на живота, заболеваемост на населението, възрастови и образователни характеристики. Необходимо е да се отчитат още тенденциите на нивото на престъпност, както и състоянието на околната среда. Трябва да се отчита нивото на развитие на неправителствения сектор, на образованието, здравеопазването, културата и спорта, ефективността на администрацията.  На базата на задълбочения анализ на тези показатели и тенденции е необходимо там, където има проблеми, да се разработят стратегии, програми и проекти, които да бъдат обезпечени финансово и организационно, за да се реализират качествено и в определените срокове. В тази връзка предлагам в общината да се следят и анализират тези показатели спрямо средните за страната, както и периодично да се обявяват публично, за да не битуват слухове и лъжи. Това, което може да се измерва, може и да се подобри.

Чия отговорност е всичко това?

Отговорността е на цялото общество, на всеки един от нас. Преди година подехме инициативата „Заедно за Панагюрище“, която нашата компания и аз лично горещо подкрепяме. Основното послание на тази инициатива е, че за постигането на общите ни цели в името на Панагюрище трябва да се обединят и координират усилията на бизнеса, общинския съвет и администрацията, политическите сили и неправителствени организации, както и на всеки един от жителите на общината.

Каква е връзката между устойчивото развитие на „Асарел-Медет” АД и устойчивото развитие на община Панагюрище?

В последните пет десетилетия развитието на предприятието оказа значимо положително влияние в развитието на общината и то във всяка една сфера, като осигурява около 80% от нейния икономически потенциал. „Асарел-Медет“ АД и акционерите сме набелязали наша дългосрочна програма, за да допринесем за постигане на общата цел – устойчиво развитие на общината, в която живеят и работещите в нашата компания, и нашите близки. Най-важният проект в тази програма е техническата и технологична модернизация на нашата компания, чийто основен етап беше завършен през 2009 г., десет години след приватизацията на дружеството. Това позволи през следващите години, освен започването на следващия етап от модернизацията на основното производство, да се увеличат инвестициите и в инфраструктурните проекти на общината, които бяхме набелязали.

Asarel_Ot samolet_2011_IMG_0057 (3)Общо за периода 1999-2013г., бяха инвестирани над 700 млн. лева в развитието на компанията,  в това число над 70 млн. лева. за екология. По този начин „Асарел-Медет“ АД се превърна в най-технологичната компания в бранша, която отговаря на най-високите европейски стандарти и е внедрила най-добрите световни практики. Доказателство за това е, че ние сме първата компания, която покри и доброволния Стандарт за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия, в който по десет показатели защитихме нива, които далеч надхвърлят законовите изисквания. В последните години достигнахме и поддържаме нива на нулев травматизъм и нулеви отклонения в показателите за опазване на околната среда, което преди приватизацията за мнозина изглеждаше непостижима мечта. Освен това ние рекултивираме, озеленяваме и засаждаме нови гори върху всеки квадратен метър площ, така че, там, където това е завършено, например на Източно насипище, вече не може да се разбере къде е стар и къде нов горски масив. По примера на Австрия и други европейски държави ние проектираме и реализираме проекти, с които да превърнем площадката на дружеството в зона за индустриален, ловен и екологичен туризъм с уникални туристически атракции.

В периода след 2009 г., „Асарел-Медет“ АД започна реализацията на следващия важен етап от своето технологично развитие, а именно да се надгради значително постигнатото до момента. Като резултат се очаква да се увеличат запасите от медни руди и да се увеличи срокът на експлоатация на находище „Асарел” повече от два пъти спрямо досегашния проект. Това е изключително важно за общинската, областната и националната икономика.  Хоризонтът, към който се стремим при едно нормално развитие на световната икономика, е 2040-2055 година. Този проект представлява и много голямо инвестиционно, техническо и технологично предизвикателство, с което аз вярвам, че нашият панагюрски екип ще се справи, както и досега, успешно. Освен това нашата стратегия за развитие осигурява цяла линия от нови минни проекти в района на общината, страната и чужбина, които се менажират на различни етапи на развитие и които следва да осигурят ефективно използване на натрупаното ноу-хау и потенциала за осигуряване на дългосрочно развитие на компанията в интерес на акционерите и на обществото.

Какви са най-големите фирмени проекти в областта на корпоративната социална отговорност,  свързани пряко с развитието на община Панагюрище?

През периода след основната модернизация на предприятието в програмата за корпоративно развитие на нашия панагюрски екип, в раздела за корпоративна социална отговорност, бяха заложени инвестиции за седем големи инфраструктурни проекта за община Панагюрище на обща стойност около 100 млн. лв., които да допринесат за по-устойчивото ѝ развитие. Както е известно повечето от тези проекти бяха дългогодишни мечти на панагюрци. Номер едно от тях, изграждане на музей и връщане на Панагюрското златно съкровище, бе изпълнен през 2012 година. През същата година бе реализиран и мащабен проект номер две –  изграждането на закрит 25-метров плувен басейн и спа център с минерална вода в Дом на миньора –  Хотел „Каменград”, а предстои и изграждането на втори хотелски блок с още 40 четиризвездни стаи. Скоро ще открием и проект номер три – многофункционална спортна зала с 2000 места, парк и езеро с водни атракции и паркинг, които се изграждат чрез публично-частно партньорство с Общината и ще бъдат завършени през май 2015 година. Проект номер четири, който също реализираме в партньорство с Общината, е изграждането на модерен медицински комплекс, който ще бъде завършен през април 2016 година. Започнахме работата и по проект номер пет – „Европейски модел на образование в община Панагюрище”, отново в партньорство с Общината и държавата. В него са включени четири подпроекта. Първият от тях е „Образование за всички“, в която са обхванати социално слаби жители на общината. Вече трета година го реализираме и надграждаме, като осигуряваме безплатни учебници, стипендии и покриваме транспортни разходи на ученици в затруднено материално положение. Подпомагаме и проекта „Заедно в час” чрез подкрепа на квалифицирани специалисти по чуждоезиково обучение, които на този етап преподават в СОУ „Нешо Бончев”, а след това ще обсъдим това да стане и в Професионалната гимназия. Третият е „Пилотен проект за дуално средно професионално образование”, в който поканихме и партнираме и с другите  фирми в общината, за да спре образователната система да произвежда безработни, без перспективи за реализация в общината. На идеен етап е разкриването на филиал на университет или колеж в Панагюрище. Проект номер шест, който започнахме, е за изграждане на още 50 нови апартамента за нуждите на лекари и друг медицински и  инженерен персонал, като срокът за завършване е през 2015 – 2016 година. Проект номер седем, чиято реализация също е в ход, е проектът за Ловно стопанство за национален и международен ловен туризъм, като срокът за завършване на изграждането е краят на 2015 година.

По наша инициатива „Асарел-Медет” АД разработи и още три нови важни големи проекти за общината. Това са идейни проекти, които ще чакат своята реализация, докато общината не привлече стратегически партньори в тези области. Първият от тях е балнеокомплекс „Вишна” в село Баня, който е проектиран за 150 легла и е с прогнозна стойност от 27 млн. евро. Вторият проект е изграждане на вилно селище и голф игрище в района на бившата база на ЦКС край село Панагюрски колонии, като прогнозната му стойност е 37 млн. евро. Третият проект е за газификацията на общината, което ще подобри и качеството на въздуха в града, особено през зимата, а прогнозната стойност е 6.5 млн. евро.

Изброените три проекта ще осигурят стотици нови работни места и ползи за бизнеса и аз вярвам, че рано или късно и те ще се реализират. Ние, забележете, ще осигурим една значителна част от инвестициите в тях и ще намалим риска за партньорите.

Всички тези наши проекти, както е известно, са отворени и заедно с нас могат да участват всички желаещи фирми и граждани от общината, страната и чужбина.

Проектите отразяват и най-новите водещи тенденции в корпоративната социална отговорност, а именно компаниите да участват и реализират проекти с дългосрочна добавена стойност за общността, там, където осъществяват своята дейност. Тези наши проекти същевременно решават важни за хората проблеми, които държавата и общините в близките години нямат възможности и сили сами да решат.

От една страна те повишават стандарта на живот на жителите до нивото на най-добрите места за живеене. Паралелно с това превръщат общината и в привлекателен център за инвестиции, професионална и обществена реализация, както и за културен, спортен, медицински, спа и ловен туризъм за хиляди наши и чужди туристи. Това от своя страна осигурява необходимите условия за добро развитие на малкия и среден бизнес. По подобие на други европейски  добри практики Панагюрище отдавна е пример в България за хармония и синергия между минната индустрия и другите производства – оптика, машиностроене, пластмаси, лека промишленост, туризъм, биоземеделие и други.

Какви са очакванията Ви към местната власт в краткосрочен план и в по-далечна перспектива?

Изключително  важно е в общината да се реализират в срок и качествено големите инфраструктурни проекти, финансирани по европейски програми. Вече е приключен проектът „Панагюрище – столица на свободата”. Ключов е проектът, известен като „Водния цикъл“, който включва основен ремонт на водопроводната мрежа, канализацията и изграждането на нова пречиствателна станция. Не по-малка е ролята на проектите за новото Регионално депо за битови отпадъци, реконструкцията на централната градска зона, фундаментално значение има довършването на язовир „Луда Яна“, както и други, по-малки проекти. Тяхната успешна реализация ще даде нов облик, ще открие качествено нови възможности и условия за по-добър живот в общината.

Аз подкрепям идеята Панагюрище да стане част от допълнителен транспортен коридор „Север-Юг” от река Дунав до Бяло море. Време е вече някой панагюрски кмет да поеме инициативата и да обедини колегите си от Ябланица, Етрополе, Златица, Пазарджик, Пещера, Батак, Доспат, Драма, както и съответните народни представители за организиране, проектиране и реализация на реконструкцията на цялото пътно трасе по този коридор.

Изключително важно е общинската администрация и общинският съвет да разработят специална целева програма за подкрепа на предприемачите от общината за започване и развитие на бизнеса им. Работните места и данъците идват от предприемачите, а не от политиците и чиновниците, затова всички те трябва непрекъснато да питат предприемачите какво им пречи да правят по-успешно бизнес. Необходими са спешни мерки за изграждане на паркинги в централната част на Панагюрище и за подкрепа на предприемачите за разкриване на още много хотелски легла за хилядите туристи, които идват и все повече ще идват в общината.

Каква е ролята на двете фондации „Асарел” и „Цоцорков род” за развитието на общината?

Фондация „Асарел“ и фондация „Цоцорков род“ допълнително реализират и редица свои други малки или по-големи предимно дарителски проекти, които също имат за цел изравняването на стандарта на живот на жителите на общината с този в големите градове, както и съхраняването и популяризирането на панагюрските традиции и културно-историческо наследство. Ще посоча само някои от тях. В кино „Модерен театър” панагюрци вече гледат най-добрите премиерни филми и то едновременно със софиянци. Съвсем скоро започна обучение по стандартни и латино танци, безплатно за децата, както и за възрастни, като са привлечени високо професионални специалисти от Пазарджик. Подпомагаме непрекъснато провеждането в общината на редица международни и национални културни фестивали и спортни турнири, сред които Световното първенство по фойерверки, Международния конкурс „Елена Николай”, Международния турнир по тенис на маса „За купите на „Асарел-Медет”, прояви на Асоциацията на спортните клубове, автомобилни състезания в региона и други. Подпомагаме също даровити деца от общината, археологически разкопки в района, както  и проекти за превръщането им в туристически атракции, изграждане на алея на бележитите културни дейци на общината, издаване на книги, възпроизвеждане на панагюрските носии за търговската мрежа и много други прояви на панагюрски творци.

Какво Ви мотивира да влагате толкова средства, енергия и време в тези проекти?

На първо място за мене, колегите ми и рода Цоцоркови, развитието на Панагюрище е кауза, която традиционно отстояваме по всякакъв начин. Допълнителен стимул за нас е  голямото доверие и подкрепа от болшинството наши съграждани за нашите проекти и инициативи. На базата на стореното досега хората знаят, че когато застанем зад някоя кауза или проект, нещата се случват. И това ние ще продължаваме да го правим без да чакаме благодарности и въпреки съществуването на някои недоброжелателни и завистливи хора тук. Такива за съжаление има навсякъде по света, но те не правят историята. Те обикновено не оставят нищо добро и значимо след себе си, защото завистта им пречи и ги изяжда отвътре. Ще продължим да помагаме за изграждането и развитието на общината и страната и да работим за по-доброто бъдеще на хората тук. Смисълът на човешкия живот за мене е  да оставим света по-добър след нас. Нека всички да правим така, че да има по-малко бедни, болни и нещастни хора, а не самоцелно да се стремим към лично богатство, което никой няма да отнесе на оня свят.

Както е известно от векове, кой каквото мисли, прави и дава на другите, многократно повече го получава – било то любов или омраза, помощ или безразличие, добро или лошо и т.н. И аз от позицията на моя житейски опит знам, че никой не може да излъже провидението и затова съм давал от себе си  не само когато съм имал възможност, но и когато и на мен не ми е достигало.

Във всеки един миг от битието си всеки човек има избор как да постъпи и как да изгражда целия си живот – да пълзи или да лети до края.

Искам да призова отново всички –  и фирми, и жители на общината,  да се включат в този най-важен според нас обединяващ проект „Заедно за Панагюрище“. Нека всички да участват, без изключение, според своите възможности и предпочитания, дори само човек да посади две дървета и да почисти пред своята къща. Аз вярвам, че по този начин обществената градивна енергия ще бъде най-силна. Резултатите от това ще бъдат за всички жители – по-висок стандарт и качество на живот, както и реализация на младите хора тук, в община Панагюрище.

Идва ми на ум сега една известна мисъл на американския президент Джон Кенеди, която е свързана с темата на нашия разговор и перифразирана за общината изглежда така: „Не мислете какво Ви е дало Панагюрище, а мислете за това, какво Вие сте дали за развитието му!”.

Какво бихте пожелали на жителите на общината в навечерието на коледните и новогодишни празници?

За нас идващата 2015-а е една по-специална година, тъй като ще честваме 50-ата годишнина от стартирането на производствената дейност на компанията. По този повод искам да изкажа своята благодарност и признателност на всички, които са работили за „Асарел-Медет”, които са ни подкрепяли и са заставали зад нашите каузи и ценности. На всички жители на общината пожелавам светлина и спокойствие в домовете им, много здраве, любов, доброта и сполука да съпътстват дните им през следващата година.

Весели и честити коледни и новогодишни празници!

Интервю на Галина Бодурова