Начало Общество Професионалната гимназия спечели нов проект на стойност 112 396, 94 лв.

Професионалната гимназия спечели нов проект на стойност 112 396, 94 лв.

СПОДЕЛИ

Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, гр. Панагюрище се е доказала като училище, което непрекъснато се развива и се стреми към създаване на добри специалисти в тяхната област. През изминалата учебна година под ръководството на инж. Магдалена Гоешкова, инж. Нона Данкова и инж. Ненчо Ненчев ученици от гимназията, обучаващи се в специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Електрообзавеждане на производството”, приключиха своята работа по проект BG051PO001-3.3.07-0001 – „Ученически практики“.
Проектът продължава да представлява интерес за обучаващите се поради търсене на съответствие с потребностите на пазара и на бизнеса, подготовка на знаещи и можещи специалисти, а също така е и възможност за изява в реални условия на работа. И през новата учебна година сътрудничеството с «Асарел-Медет» АД и «Оптикс» АД ще допринесе за успешната реализация на проекта.
Следвайки набелязаните цели за качествено и ефективно обучение, ПГИТМТ кандидатства и спечели в нови проектонаправления.
BG051PO001-4.3.05 – “Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” е тазгодишният приоритет на ръководството, който е на стойност 112 396, 94 лв. и е с мото ”Качество на образование днес – успешна професионална реализация утре”.
Проектът ще актуализира професионалното образование и обучение чрез изграждане на образователни паркове между институциите за професионално образование и работодателите.