Начало Бизнес Производителите на винени сортове грозде декларират произведените количества

Производителите на винени сортове грозде декларират произведените количества

СПОДЕЛИ

Изпълнителната агенция по лозата и виното – София уведомява производителите на винени сортове грозде, че съгласно чл.8 от регламент 436/2009г.,   в срок до 15.01.2021г. трябва да подадат декларации за произведени количества грозде – реколта 2020 г.

Декларациите се подават в два екземпляра в  териториално звено – пловдив с адрес –  гр. пловдив, бул. „санкт петербург” №67,  тел.: 032 622 688.

Реклама

след изтичането на горепосочения срок, производител на грозде, не обявил реколтата и нарушил чл.8 от регламент 436/2009г., се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. за физически лица и от 2 000 до 10 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци.