Начало Общество Проведе се форум «Програми и мерки за работодателите за социално включване на...

Проведе се форум «Програми и мерки за работодателите за социално включване на хората с увреждания»

СПОДЕЛИ
restorant

Възможностите за реализацията и развитието на хората с увреждания, проблемите, с които се сблъскват те, както и работодателите им, мерките и програмите, подпомагащи фирмите при наемане на хора с увреждания – това бяха част от темите, които се обсъждаха днес, по време на регионалния форум «Програми и мерки за работодателите за социално включване на хората с увреждания». Форумът се организира от Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания (НСРХУ) по проект „Равни възможности, реализация, развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Събитието се състоя в хотел "Каменград" и в него участие взеха няколко представители на местни предприятия, сред които "Асарел-Медет" АД и "Райна Княгиня – П" ООД – единственото специализирано за хора с увреждания предприятие в общината. В дискусията се включиха още представители на общината и на местната Дирекция "Бюро по труда". Проектът „Равни възможности, реализация, развитие” бе представен от ръководителя Елка Тодорова. След презентацията Тодорова очерта основните политики за осигуряване на заетост на хората с увреждания у нас, както и мерките и програмите, подпомагащи работодателите при наемане на хора с увреждания.

"Независимо от това, какъв тип дефиниция или класификация на инвалидността се предлагат, как се наименоват понятията, личността на индивида не се създава единствено и само от съществуващото увреждане, както и неговата тежест не определя изцяло възможностите на индивида. Тук осезаема и много важна роля играят социалните условия на живот и организацията на обществото." – това пък сподели професор Божидар Ивков, председател на Национално сдружение за информация и рехабилитация на инвалидите.