Начало Местна власт Проведе се заключителен брифинг по проекта за подобряване компетентността на Общинска администрация

Проведе се заключителен брифинг по проекта за подобряване компетентността на Общинска администрация

СПОДЕЛИ

9Днес се проведе заключителната пресконференция по проекта “Укрепване капацитета и компетентността на Общинска администрация – Панагюрище за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”, като бяха представени резултатите.

Припомняме, че общата му стойност е 65 908, 80 лева. Срокът за неговото изпълнение е 06.10.2014 г. Ръководител на проекта е   Петя Димитрова, счетоводител Мария Каратабанова, координатор Цеца Плачкова.

По време на заключителния брифинг стана ясно, че 75 служители на ОБА са се обучавали по проекта, с цел повишаване на ефективността на работата им и усвояването на знания и умения за намаляване на корупционния риск.

В целевите групи са включени 17 служители с ръководни функции, 51 с експертни функции и 7 служители, които работят в дирекция “Административно-правно и информационно обслужване.

Стана ясно, че  общинските служители са преминали през общо 13 обучения, свързани с публичния имидж, деловата етика, правната уредба, конфликтите на интереси, информираност и публичност и други.

Проектът ще допринесе за реализирането на стратегическата цел: “Превръщане на община Панагюрище в привлекателно място за живеене и притегателен център за инвестиции, иновации и работа”, залегнала в Програмата за управление на община Панагюрище за периода от 2011 до 2015 година. Неговото осъществяване се извършва с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.