Начало Общество Публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти в...

Публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти в с. Попинци

87
0
СПОДЕЛИ
restorant

POPINTCI

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в кв. 45, с. Попинци, както следва:

–       УПИ XIV с площ от 348 кв.м., при първоначална тръжна цена от 4050 лв. без ДДС,

–       УПИ XV с площ от 225 кв.м., при първоначална тръжна цена от 2620 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 23.08.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І – ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище, последващ  търг на 30.08.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена за учредяване правото на строеж се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 22.08.2016 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 29.08.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.