Начало Общество Публикуваха критериите за затваряне на училища заради COVID-19

Публикуваха критериите за затваряне на училища заради COVID-19

СПОДЕЛИ
Реклама

Работната група експерти към Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието публикува критериите, по които трябва да се взема решение кога обучението в училищата да преминава от присъствено в дистанционно. Дълго чаканите ясни прагови стойности, уви, липсват в тях. Решението ще зависи не от заболяемостта на учениците (която засега е пет, шест пъти под общата), а от общата в градовете. Отговорността за решенията се прехвърля на РЗИ и областните оперативни щабове.

Дословно какво пише в критериите вижте в галерията. Не е ясно какво означава словосъчетанието „единични ученици“, но това, което може да се обясни от текста, е следното:

– определят се четири зони: зелена, жълта, оранжева и червена;

– при зелената няма случаи в населеното място и, разбира се, в училище се учи присъствено;

– при смесена (жълто и зелено), когато има спорадично разпространение, тоест един или повече случаи, но не е налице устойчиво предаване на инфекцията, се учи присъствено и се прилагат сегашните мерки – паралелките се отделят една от друга, доколкото е възможно; носят се маски в общите помещения; ръцете се мият/дезинфекцират често; ако ученик или учител се разболее, се прави оценка на риска и ако се налага, паралелката/паралелките минават към дистанционно обучение. Тази схема се прилага, ако заболяемостта за 14 дни в населеното място е до 59.9 на 100 хил. души;

– оттук нататък започва по-малко ясната част от таблицата на Министерството на здравеопазването – в оранжево и червено, при която „отсъствие на и над 20% (дали „над“ спира на 20.5 или на 99.5% не се уточнява – бел. ред.) от присъстващите в дадена паралелка ученици или отсъствие на и над 15% от учениците в училището“ може да доведе до различни действия, за които отговорност няма да носи работната група в София, чийто поименен списък и до днес не е известен.

Първата „оранжева хипотеза“ е валидна при „огнищно разпространение“, но без устойчиво предаване на инфекцията, 14-дневна заболяемост в населеното място до 59.9/100 хил. души население и седмичен ръст („прилага се в комбинация с типа на разпространение и/или с 14-дневната заболяемост“ – пише групата) >50. При този случай се учи присъствено, в училище и се прилагат гореописаните мерки. При повече от двама отсъстващи ученика в една паралелка или в две и повече училището трябва да информира РЗИ. Ако отсъстват 20% и повече (не се уточнява колко повече) от учениците в паралелка, тя минава на неприсъствено обучение. Ако отсъстват 15% и повече от всички ученици по медицински причини, свързани с появата на симптоми на COVID-19, цялото училище преминава към неприсъствен режим;

– червената зона означава „повсеместно разпространение – големи огнища, които се сливат; много регистрирани случаи/oгнища, които НЕ могат да бъдат свързани с добре характеризирани предишни огнища/вериги на предаване. Устойчиво предаване на инфекцията в населеното място. Увеличават се хоспитализациите, увеличават се смъртните случаи“. Колко на брой/процент трябва да са хоспитализациите или смъртните случаи не се уточнява. Известно е, че червена зона има при 14-дневна заболяемост на 100 000 души население в населеното място >120. Отсъствията на учениците отново са 20% или над 20% от паралелка или 15% или повече от цялото училище по медицински причини, свързани със симптоми на COVID-19.

Дори в този случай няма изискване от МЗ за прекратяване на присъственото обучение в училищата. Спазват се изискванията за действие, ако населеното място е в оранжевата зона, и „при влошаване на епидемичната обстановка в населеното място, по препоръка на РЗИ или областния оперативен щаб, училищата в населеното място преминават в неприсъствено обучение, независимо от броя на отсъстващите ученици“.