Начало Общество Работодателите могат да кандидатстват по проект „Първа работа” за наемане на лица...

Работодателите могат да кандидатстват по проект „Първа работа” за наемане на лица до 29-годишна възраст

СПОДЕЛИ
restorant

Целта на проект "Първа работа" е да бъде осигурена заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст. По проекта се осигурява обучението им, а след това за период от 6 до 12 месеца  се финансира и работна  заплата на съответния осигурителен праг за длъжността.

Могат да кандидатстват работодатели от реалния сектор, които разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското и рибно стопанство.

В проекта  не могат да участват представители на държавните и общински администрации и на на структури на съдебната власт.

Работодателите  заявяват работни места в Бюрата по труда, а кандидатите за работа трябва да са регистрирани като безработни.