Начало Бизнес Работодателите могат да кандидатстват за преференции по програми и насърчителни мерки за...

Работодателите могат да кандидатстват за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост на безработни

СПОДЕЛИ
restorant

Дирекция “Бюро по труда”- Панагюрище провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”-Панагюрище уведомява работодателите от общините Панагюрище и Стрелча, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през август 2018 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
 безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства –1489,47 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се
наемането на продължително безработни лица от:
 работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 1819,47 лв.;
 държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини,както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни
средства -4730,26 лв.;
Обучение на възрастни
 Обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ (по реда на чл. 63 от ППЗНЗ)-1796,00 лв.
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите
документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата .
Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” –
Панагюрище, както и на тел. 0357/ 6-40-45, 6-35-12.