Начало Бизнес Работодателите могат да кандидатсват за преференции по програми и насърчителни мерки за...

Работодателите могат да кандидатсват за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

СПОДЕЛИ
restorant

Дирекция “Бюро по труда”- Панагюрище провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

Дирекция “Бюро по труда”- Панагюрище уведомява работодателите от общините Панагюрище и Стрелча, че разполага с финансови средства за сключване на договори за
ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
 за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 3000,00 лв.;
 безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия
(чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 2845,01 лв.;
 безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-
годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3488,00 лв.;
 безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 3190,00 лв.;
 продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 4170,00 лв.;
 до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и
по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 6879,53 лв.;
безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3000,00
лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
 държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини,
както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 3776,24 лв.;
Обучение на възрастни
 Обучение на възрастни по чл.63 о ЗНЗ – свободни средства – 1 796,00 лв.
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Панагюрище, както и на тел. 0357/6-40- 48 и 6-35- 12.