Начало Общество Раздадоха 80 брошури по повод Световния ден за борба срещу СПИН

Раздадоха 80 брошури по повод Световния ден за борба срещу СПИН

СПОДЕЛИ

Днес в 10.30ч. на площад „20 –ти Април“ бе реализирана съвместна
инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Панагюрище и
Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора“, ръководен от Фондация
„Социални практики в общността“ гр. Пазарджик.

Поводът на инициативата бе, отбелязване 1 декември – Световен ден за
борба срещу СПИН.

Раздадени бяха 80 бр. брошури, специално подготвени за събитието.