Начало Култура РЕКИЦ ,,Читалища“ – Пазарджик открива читалищна учебна година на 4 октомври

РЕКИЦ ,,Читалища“ – Пазарджик открива читалищна учебна година на 4 октомври

СПОДЕЛИ

Церемонията започва от 11.00 ч. в новооткритата наскоро, многофункционална зала на читалището-домакин, с кратка празнична програма от читалищните самодейци.

След официалните приветствия и музикалния поздрав, следва семинар на тема: ,,Читалищният дневен ред през есенно-зимния сезон,,. Предвидени за разглеждане са два равнопоставени по значимост аспекта, обобщени в подтемите: ,,Пожарна безопасност на читалищните обекти – нормативна уредба, отговорности, стопанисване,, и ,,Здравни препоръки за есенно-зимния читалищен сезон – Ковид, хепатит А, сезонен грип,,. Обучителите – по компетентност, са: ст. инсп. Георги Поюков от Районна служба пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/ – Белово и ст. инспекторите Ирина Атанасова и Анелия Куртакова от РЗИ – Пазарджик, Отдел ,,Профилактика на болести и промоция на здраве,,.

Реклама

Първият семинар от Обучителната широко-спектърна програма 2021-2022 на РЕКИЦ ,,Читалища,, – Пазарджик  цели привличане на вниманието на читалищните служители към повишения риск от пожари през отоплителния сезон и от масово разпространение на някои инфекциозни заболявания, с ръст през настъпващия годишен период. Преследва се формиране на знания за пожаробезопасна организация на пространствата и за здравна информираност и инициативи по контрола на разпространението на цитираните заболявания.

Поради интерес към събитието, съобразявайки се с  действащите мерките срещу Ковид, РЕКИЦ ,,Читалища,, предвижда повторно откриване на Читалищна учебна година 2021-2022 на 6 октомври от 11.00 ч. в читалище ,,Христо Ботев-1897 г.,, гр. Пазарджик., с още една група читалищни секретари, сред които и гостуващи от област София. Тогава, след теоритичната презентация по темата за пожарна безопасност е предвидено и практическо занятие за ползване на пожарогасител. В градинката пред читалището са планирани учебни действия за гасене на огън в контролирана среда. Обучаващ е инсп. Румен Маргитин от РСПБЗН – Пазарджик.

С  организираните инициативи РЕКИЦ ,,Читалища,, – Пазарджик пожелава: На добър час през новия работен сезон на читалищните дейци, членове и самодейци, а на местните общности – читалищата да останат безопасни за своите служители и посетители места, в които хората творят, учат израстват като гражданска общност, бидейки заедно!