Начало Местна власт Ремонтират детската градина и стадиона в Стрелча със средства по проекти

Ремонтират детската градина и стадиона в Стрелча със средства по проекти

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Община Стрелча стартира изпълнението на два проекта.
Първият е „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ “Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“. Стойността на проекта е 1 125 191,71 лв. с ДДС -финансиран по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Дейностите заложени в проекта са:
– мерки за енергийна ефективност на сградата на детската градина,
– благоустрояване и озеленяване на дворно пространство, изграждане на детски площадки,
– изцяло ново оборудване на спални помещения и помещения за игра за децата,
– кухненски блок,
– медицински кабинет,
– перално помещение.
Вторият проект е “Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр.Стрелча“.
Стойността на проекта е 434100.00 лв. с ДДС Средствата са осигурени с постановление № 315 от 19.12.2018г. на Министерски съвет.
Дейностите заложени в проекта са:
– ремонт на съблекални със санитарни помещения,
– изграждане на външни скамейки и сенна конструкция към стадиона,
– лекоатлетическа писта с осветление,
– фитнес на закрито.