Начало Местна власт Решенията за братя Дейкови и Атанас Сугарев влизат за повторно разглеждане на...

Решенията за братя Дейкови и Атанас Сугарев влизат за повторно разглеждане на 19 ноември

СПОДЕЛИ

Решенията на Общинския съвет с номера 599 и 600 от 25 октомври, 2018 г. ще бъдат повторно разгледани на сесия, която ще се проведе на 19 ноември от 17:15 ч. Двете решения, с които преди три седмици местният парламент отхвърли предложенията за поставяне на паметни плочи на мемориалната стена в музея на братя Дейкови и Атанас Сугарев, бяха върнати за преразглеждане от кмета на общината Никола Белишки с мотив за незаконосъобразност, като той се позовава на разпоредбите на чл.17,т.1 от Правилника за работа на Общинския съвет, както и чл.36, т.1 от ЗМСМА. В посочените императивни разпоредби е регламентирано, че общинският съветник е длъжен да участва и присъства на заседанията на Общинския съвет и да участва в решаването на разглежданите въпроси. По време на гласуването на двете предложения на 25 октомври, в заседателната зала е имало съветници, които са присъствали, но не са гласували, като по този начин не са взели участие във вземането на решенията, което е в нарушение на визираните императивни разпоредби, посочва в мотивите си Никола Белишки.