Начало Общество РИОСВ отбелязва Световния ден на околната среда с екоинициативи в Панагюрище и...

РИОСВ отбелязва Световния ден на околната среда с екоинициативи в Панагюрище и Пазарджик

СПОДЕЛИ
restorant

С екоинициативи под мотото „Да победим замърсяването с пластмаси“, РИОСВ
и ученици от Пазарджик и Панагюрище отбелязват Деня на околната среда – 5 юни.
Така експерти и ученици от ОУ ”20-ти април” в Панагюрище, ОУ ”Климент Охридски”
и Професионалната гимназия по химични и хранителни технологии (ПГХХТ) в
Пазарджик стават участници в Зелената седмица през 2018 г.
Учениците от ОУ ”20-ти април”, Панагюрище разбраха ползите от
рециклирането на опасни отпадъци, в каквито се превръщат негодните батерии от
домакинствата. Те проявиха готовност през лятото да ги събират разделно, за да се
включат в акцията, която РИОСВ ще проведе в няколко училища в Панагюрище по
време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO) 2018 г.


РИОСВ връчи знак „Зелена България” на директора на ОУ ”Климент
Охридски”, Пазарджик. Признанието е за целенасочени, многодишни усилия и
показани резултати в сферата на екологичното образование. През последните години
училището стана част от поредица образователни инициативи и занятия с екологична
насоченост – „Растем с екоресурси”, „Енергийна ефективност”, „Защо да събираме
разделно”, „Засаждаме дръвче и растем заедно с него”, събиране на пластмасови
капачки за подпомагане на благотворителни каузи. От днес учениците ще събират в
пригодени контейнери в класните стаи и излезли от употреба батерии от
домакинствата.
Утре инициативите ще продължат в Професионалната гимназия по химични и
хранителни технологии в Пазарджик, където РИОСВ ще връчи награди на участниците в екологична викторина.
Инициативата „Зелена седмица” се провежда в страните от Европейския
съюз и цели да проучи начините, по които Съюзът помага на градовете да станат по-
добри места за живеене и работа. Тази кампания представя развитието на
политиките за опазване качеството на въздуха, справянето с шума, опазването на
природата и запазване на биоразнообразието, за управлението на отпадъците и
водите.