Начало Общество РИОСВ – Пазарджик се включва в почистването на 14 септември

РИОСВ – Пазарджик се включва в почистването на 14 септември

СПОДЕЛИ

В деня, определен за почистване – 14 септември 2019 г., от 09:30 ч. служители на
РИОСВ – Пазарджик, Областна администрация и членове на техните семейства, ще
чистят района около мост „Атлантик” и местност „Писковец” в Пазарджик. Обект на
почистването ще са битови отпадъци и отпадъци от опаковки, които могат да бъдат
отстранени ръчно.
Министерство на околната среда и водите е традиционен участник и основен
партньор в организирането и провеждането на кампанията на bTV Media Group „Да
изчистим България заедно“. За осма поредна година служителите на министерството
ще се включат активно в инициативата. Традиционно МОСВ осигурява финансови
средства за чували, ръкавици за почистването, както и ваучери за гориво, за
транспортиране на събраните отпадъци. Както и през предходните години на
кампанията, събраните отпадъци от замърсените терени ще се депонират само на депа
отговарящи на нормативните изисквания, в периода 14 и 15 септември, без да се
заплащат отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. Експертите от регионалните екоинспекции и МОСВ ще събират и обобщават информацията за събраните отпадъци по време на кампанията.