Начало Общество Родителите – активни партньори в училищния живот на в СУ „Нешо Бончев“

Родителите – активни партньори в училищния живот на в СУ „Нешо Бончев“

СПОДЕЛИ
restorant

През учебната 2017/ 2018 г. учители, ученици от СУ „Нешо Бончев“ и техните
родители се включиха в различни инициативи по проект „Едно училище за
всички“, реализиран с подкрепата на Център за приобщаващо образование, гр.
София. Една от основните цели на проекта е да превърне училището в среда, която
създава възможности за участието на родителите в различни формати, за да
станат активна част от училищния живот.
Проведената анкета с родителите в началото на юни отчете, че те са се
включили в повече инициативи и дейности, организирани в училище през настоящата, в сравнение с предходната учебна година. Разнообразните формати с родители, учители и ученици са увеличили с 20% активните родители /32% родителска активност в началото на учебната година и 52% в края/, резултат от интензивната работа по приоритет ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛИТЕ.
Всички дейности, реализирани по проекта, имат преобладаващо положителен
родителски вот. Най-масово участие и съответно най-много положителни оценки имат
благотворителните базари, дейността „Заедно на празници“ и благотворителния
спектакъл „Занапред-добър е Господ…“.
Проведената анкета показва очакванията на родителите и през следващата учебна
година да се организират благотворителни дейности (базари, спектакли…), да се
запазят и другите инициативи по проекта. В немалка част от анкетите присъстват
поздравления към екипа и ръководството за активната и ползотворна работа с
родителите и пожелания „продължавайте все така“, „подкрепяме ви във всичко“
/http://nbnet.org/site/?q=content/новини-едно-училище-за-всички/.
Работата по проекта „Едно училище за всички“ продължава с разнообразни дейности и през следващата учебна година.

Екип приоритет „Партньорство с родителите“,
проект „Едно училище за всички“, СУ „Н. Бончев“