Начало Любопитно С иновативния метод на проф. Лозанов проговаряме чужди езици за часове

С иновативния метод на проф. Лозанов проговаряме чужди езици за часове

СПОДЕЛИ
ALLEGRO VIVACE

Как бихте реагирали, ако някой ви каже, че може да научите 950 думи на чужд език за един ден? Може би ще го помислите за луд. И как не! Нали от малки чуваме, а постепенно и сами сме се убедили в истинността на фрази като „учението е мъчение“ и „повторението е майка на знанието“. Оказва се обаче, че има педагогически подход, с който усвояването на нови знания може и да е леко като игра, а резултатите да надминават и най-смелите ни очаквания. Нарича се сугестопедия.

Сдружението с нестопанска цел „МОО съюз България” и Център по класическа сугестопедия „Алегро Виваче“ са организатори на първите за Панагюрище курсове за изучаване на чужди езици, които ще бъдат по уникалния метод на д-р Лозанов, известен като сугестопедия.

Курсовете са насочени към бързо проговаряне на езика от възрастни и деца. Подходящи са за заети хора, тъй като не изискват допълнително натоварване извън курса. Курсистите ще натрупват знания – думи и граматика, само в рамките на учебните часове. И всичко е поднесено по приятен и лесен начин, под формата на игра. Методът е разработен така, че не предизвиква умора в учащите.

Курсовете са много подходящи за хора, които се нуждаят от езика за директна комуникация в професионалната среда, за пътувания в чужбина и за поддържане на делови контакти с представители на чуждестранни фирми. Обучаващите се по този метод курсисти проговарят много бързо като се освобождават от психологическата бариера, пречеща на много учащи да използват знанията си в реална комуникация.

За въпроси и записвания:

unionbg_ib@abv.bg

тел: 0988805102- Иван Богоев

 

Повече за сугестопедия:

 

Сугестопедията е съчетание от педагогика и психология.

Това e оригинална система за ефикасно усвояване на знания:

– по позитивен и спонтанен начин

– без стрес, напрежение или умора

– чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация

– с помощта на изкуството

В основата на метода стои схващането, че човешкият мозък разполага с неизползвани резерви за усвояване на информация.  Тяхното разкриване спомага за многократно по-бързото и ефективно учене /от 3 до 5 пъти по-бързо, отколкото при традиционната педагогика/, както и за високата трайност на придобитите знания. Методът е най- добре развит при изучаването на чужди езици и в началната училищна педагогика.

 

Сугестопедията се основава на 7 основни принципа, които проф. д-р Лозанов нарича закони:

 

Любов

Не сантиментална любов, а любов към човешкото същество.

При условия на положителни емоции, творческата интелектуална дейност и глобализираният учебен процес се отличават с липса на умора. Принципът на радост и концентративно спокойствие се прилага чрез система от игри и смях, чрез нагледните материали, които са не толкова илюстративни, колкото стимулиращи по характер, както и чрез цялостната организация на учебния процес.

 

Свобода

Свободата на обучаващия се да избира сам как да възприеме знанията.

Свободата дава възможност на учещия се да се вслуша във вътрешния си глас и да избере своя собствен път към резервите на психиката в различните моменти на процеса на обучение. Свободата не се диктува от учителя, тя е спонтанно чувство у учещия се.

 

Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва

Нагласата на учителя, че се случва нещо необикновено и вярата му в изключителните способности на учащите резонират в тях и водят до отключване на резервния им потенциал.

Състоянието на увереност, че нещо необикновено се случва, води до състояние на вдъхновение у учителя. Очакванията на учителя се отнасят както към неговите/нейните собствени способности да активира резервите на учащите, така и към способностите на курсистите да учат на резервно ниво. Тези очаквания се усещат от курсистите чрез периферните перцепции и подсъзнателните сигнали, които се излъчват от гласа, изражението на лицето и цялото не словесно поведение на учителя. Поради автентичността на тези сигнали и невъзможността те да бъдат изиграни от учителя, учащите ги възприемат без колебание. Това автоматично води до разкриване на резервите.

 

Многократно увеличен учебен материал

Материалът при работа чрез Сугестопедия е задължително неколкократно увеличен спрямо този, използван в традиционните методики.

Методиката има психотерапевтичен, психопрофилактичен, психохигиенен и възпитателен ефект.

 

Принципът: Цяло – Част, Част – Цяло; Частта чрез Цялото

Езикът е едно цяло. Той не е нито само граматика, нито само лексика. Както нашият мозък възприема заобикалящия свят в неговата цялост, а не като съвкупност от отделни субекти, така той възприема и езика като хармоничен жив организъм. Ето защо, неговите елементи се изучават винаги в контекста на цялото, в смислова взаимовръзка помежду си, а не като отделни граматически или лексикални единици. Всяко цяло е част от по-голямо цяло. Буквата е част от думата, думата – част от изречението, изречението – част от текста и всички заедно съставят смисъла, който човешкото същество възприема комплексно.

 

Златната Пропорция

В Сугестопедията златната пропорция е на първо място при определяне на времетраенето и съотношението на отделните компоненти, което допълнително подпомага процеса на разкриване на резервите на учащите се.

Съществува цяла наука за Златното сечение, или Златната пропорция, която се определя числото 1,618… за коефициент на хамоничност.

 

Приложение на Класическото Изкуство и Естетиката

Класическото изкуство и естетиката се използват в сугестопедията като особено ефективни медиатори на неманипулативната комуникативна сугестия поради тяхната способност да излъчват безброй неспецифични стимули, които подхранват изобилието от периферни перцепции, незабелижими за съзнанието.

Сугестопедичното изкуство създава условия за състояния на оптимална психорелаксация и хармония, които помагат да се създаде състояние на спонтанно повишена възприемчивост и да се стимулира способността да се разкрият психичните резерви в приятна атмосфера. То помага да се достигне до състояние на вдъхновение и да се отклони вниманието от „болното място”, където има страх, свързан с ученето. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни и арии, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т.н.

Записи от интервюта на професор Лозанов: