Начало Бизнес Санирането отваря работни места насред пандемията

Санирането отваря работни места насред пандемията

СПОДЕЛИ
Реклама

Mого икономически отрасли затвориха и освободиха работна сила в резултат от пандемията с COVID-19. „Ако започне процес на енергийно обновяване на сградите, той би могъл да поеме освободената работна ръка. Така ще създаде заетост в този много критичен момент. Това ще даде тласък на икономиката чрез повишаване на потреблението и данъците“, предлага  инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на Българска асоциация за изолации в строителството, която се включи в инициативата на Renovate Europe – Renovate Day 2020.

Европейският ден на обновяването на Европа се проведе в края на октомври като дигитална конференция, организирана от БАИС с подкрепата на Камарата на строителите в България (КСБ) и ЕнЕфект.

„Страната ни разполага с инфраструктурата, методологията и програми за обучение. Със структурите на Камарата на строителите в България по региони в рамките на няколко месеца могат да се подготвят хората да работят в това направление“, подчерта инж. Николов. Процесът на енергийно обновяване на сградите би могъл да донесе много позитиви. Както е известно, сградният фонд в Европа е много стар. Според последното европейско изследване практически ново строителство през последните 30-40 г. са по-малко от 10% от сградите в ЕС.  На практика това означава, че в по-голямата си част сградният фонд на Стария континент е отпреди 50 и повече години. Това налага развитието на подобна широкомащабна програма, с цел да се възстанови Европа след пандемията. Тя ще осигури едно обновяване на сградния фонд, като по този начин се постигне по-добра среда за живот и работа на европейските граждани.