Начало Местна власт Със символична „Първа копка“ стартира ремонтът на сградата на Общината

Със символична „Първа копка“ стартира ремонтът на сградата на Общината

СПОДЕЛИ

На 02.09.2020 г. от 10.30 ч., на пл. „20-ти април“ № 13 се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“.

Символичната „Първа копка“, поставяща началото на изпълнението на строително-монтажните работи по проекта, направиха Кметът на Община Панагюрище г-н Никола Белишки, г-н Христо Калоянов – председател на Общински съвет – Панагюрище, г-жа Боряна Панайотова – управител на „Саграда“ ООД, г-н Пламен Владимиров – изпълнителен директор на „Икар консулт“ АД и г-н Марин Вулев – управител на „ВиК – П“ ЕООД. По стара българска традиция, за успешено изпълнение на проекта, заместник-кметът на общината г-жа Галина Матанова плисна менче с вода на направената копка.

Събитието продължи с пресконференция от 11.00 часа в сесийна зала на Общината, където ръководителят на проекта г-жа Таня Чалъкова представи основните дейности и очакваните резултати.

Проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.039-0003-C01 от 09.07.2019 г.

Общата стойност на проекта е 1 815 800.00 лева, от които от Европейски фонд за регионално развитие – 1 543 430.00 лева и Национално финансиране – 272 370.00 лева. Начална дата за изпълнение на проекта е 09.07.2019 г., като се очаква да приключи до 09.07.2021 г.