Начало Местна власт Съветниците приеха отчета за работата на местния парламент за второ полугодие на...

Съветниците приеха отчета за работата на местния парламент за второ полугодие на 2018

СПОДЕЛИ
restorant

С единодушие вчера бе приет отчетът за работата на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2018 година. Той бе представен пред съветниците от кметът Никола Белишки. От изложението стана ясно, че през втората половина на 2018 година са взети 83 решения, от които 81 са изпълнени, а 2 са в процес на изпълнение. Както малко по-късно бе пояснено от началника на отдел “Административно-правно и информационно обслужване” Дочка Чамова, двете решения, които са в процес на изпълнение, са № 607 и № 608 от 19.11.2018г. Те касаят вписването на имената на  Атанас Сугарев и братя братя Павел, Петко и Михаил Дейкови  на Мемориалната стена в Исторически музей – Панагюрище.