Начало Общество Сдружения на пчеларите от областта се срещнаха със зам. областния управител Стефан...

Сдружения на пчеларите от областта се срещнаха със зам. областния управител Стефан Мирев

СПОДЕЛИ

pcheli На провелата се работна среща в областна администрация Пазарджик, присъстваха и представители на Областна дирекция по безопасност на храните и на общински администрации. Пчеларите настояват, земеделските производители да спазват стриктно изискванията за третиране на земните площи с препарати за растителна защита. Всяка година пчелите и пчелните семейства се унищожават поради нерегламентираното пръскане на земеделските площи с различни препарати за растителна защита. Ангел Благов – председател на Областния съюз на пчеларите алармира институциите за предприемането на превантивни мерки и спазването на разпоредбите на Закона за пчеларството и Наредба №15 за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Съгласно действащото законодателство, всеки селскостопански производител е необходимо да уведомява Кмета на съответната община/населено място и Областната дирекция по безопасност на храните за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия, при спазване изискванията на закона. Сигнали за незаконосъобразно третиране на земеделски и горски култури, трайни и крайпътни насаждения и медоносна растителност с продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция, могат да се подават на следните телефони: 034 48 10 72 – г-жа Иванка Божилова, Началник на отдел „Растителна защита” към Областната дирекция по безопасност на храните гр.Пазарджик 034 40 22 42 – д-р Илия Томов, Главен експерт в отдел „Управление на общинската собственост” в Община Пазарджик