Начало Общество Седмокласници от три училища посетиха „Асарел-Медет“АД

Седмокласници от три училища посетиха „Асарел-Медет“АД

СПОДЕЛИ
restorant

Деветдесет и девет ученици от СУ „Нешо Бончев“, ОУ „Проф. Марин
Дринов“ и ОУ „20 април“ в Панагюрище посетиха „Асарел-Медет“АД на
29 и 30 май, и на 5 юни. Гостите бяха приветствани от Ана Финджикова –
директор „Човешки ресурси“ в компанията.

Тя ги запозна с проекта за
дуално обучение – учене чрез работа, който дружеството реализира от
2014 година съвместно с Професионалната гимназия по индустриални
технологии, мениджмънт и туризъм. Седмокласниците разгледаха двете
фирмени експозиции и се запознаха с историята и развитието на „Асарел-
Медет“АД, след което си направиха селфи за спомен пред
„пенсионираните“ 110-тонен автосамосвал „БелАЗ“ и челен товарач
„Катерпилар“. Децата бяха особено впечатлени от някогашните булдозери
и камиони, които са били използвани при експлоатацията на МОК
„Медет“, като признаха, че за пръв път виждат такива машини.


Водени от инж. Николай Чамов – минен техник в „Асарел-Медет“АД,
седмокласниците от ОУ „Проф. Марин Дринов“ и ОУ „20 април“
разгледаха диспечерната на рудник „Асарел“. Инж. Чамов ги запозна с
целия процес по добив и транспорт на руда и откривка, като акцентира
върху екологичния ефект от работата на двете циклично-поточни
технологични линии – ЦПТ-2 и ЦПТ-3. Гостите разгледаха с голям интерес
геоложката сбирка и си взеха руден образец за спомен.
Част от децата не скриха желанието си да кандидатстват за специалността
„Минна електромеханика“, заявена от „Асарел-Медет“АД в
Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и
туризъм. Тази паралелка е част от модела за дуално образование, който
предвижда работа в компанията паралелно със занятията в училище през
11 и 12 клас на обучението.