Начало Препоръчани ШК „Оборище“ ще проведе Общо събрание

ШК „Оборище“ ще проведе Общо събрание

СПОДЕЛИ

На 20.7.2021 година от 18:00 часа, ще се проведе общо събрание на ШК „Оборище“ при следния дневен ред:

1. Отчет за свършената работа през 4 годишния срок на мандат от избраното ръководство на създаване на клуба.
2. Финансов отчет за 3 годишния период.
3. Мнения, констатации и решения върху отчета на контролния съвет.
4. Избор на нов управителен и контролен съвет.
5. Промени в устава на сдружението.