Начало Общество Ще ремонтират шосето Белица – Поибрене – Оборище – Панагюрище – Стрелча?

Ще ремонтират шосето Белица – Поибрене – Оборище – Панагюрище – Стрелча?

СПОДЕЛИ

Областно пътно управление – Пазарджик обяви обществена поръчка за изработването на технически проект за основен ремонт на 40 км от третокласния път III-801 Белица – Поибрене – Оборище – Панагюрище – Стрелча, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трасето осъществява най-пряката връзка на общините Панагюрище, Стрелча и Копривщица със София. Третокласният път е алтернатива на АМ „Тракия“ и Подбалканския път.

Участъкът, предвиден за ремонт, започва от 25-ти км при границата на областите София и Пазарджик, преминава през с. Поибрене, с. Оборище, Панагюрище и завършва при 65-ти км на входа на Стрелча.

Прогнозната стойност на поръчката е 802 000 лв. без ДДС, а средствата са от бюджета на АПИ.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с което ще се повиши безопасността на движението.

Договорът за проектиране включва изпълнение на геодезически измервания, конструктивно обследване на съоръженията, инженерно-геоложки проучвания и изработване на технически проект, съгласно изискванията на нормативната уредба и упражняване на авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа.

Срокът за подаване на офертите е до 16 октомври т. г.