Начало Общество Ще се проведе 40-ото юбилейно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

Ще се проведе 40-ото юбилейно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

СПОДЕЛИ

pticiВ периода 15-17 януари в България и в цяла Европа ще се проведе 40-ото юбилейно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. За целта, през тези дни, експерти и доброволци ще обходят над 200 важни местообитания на водолюбивите птици в страната – реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие.
Най-значимите влажни зони в област Пазарджик са язовир “Тополница”, рибарниците край с. Звъничево и с. Бошуля, микроязовири и поречието на река Марица. Във водоемите, разположени в близост и северно от реката, в язовир „Тополница”, в микроязовири край селата Карабунар и Лесичово и във водоемите на ВЕЦ”Алеко” ще бъдат изброени зимуващите водолюбиви птици. В акцията ще участват експерти и специалисти от РИОСВ-Пазарджик, съвместно с екипи на СНЦ“Зелени Балкани” и Българско дружество за защита на птиците.
Резултатите ще установят разпространението, промените в числеността и състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас.
Анализ на данните ще определи приоритетите за опазване на видовете и местата за зимуване.
От 1967г. тази инициатива следи миграционните процеси при птиците като знак за промените в климата на нашата планета.