Начало Общество СК „Топалов“ успешно завърши проект „Крачки към по-добрия път” по програма „Еразъм+“

СК „Топалов“ успешно завърши проект „Крачки към по-добрия път” по програма „Еразъм+“

СПОДЕЛИ
restorant

Партньори в тристранния младежки обмен бяха СК “Топалов“-България, „Asociatia Tinerilor cu Initiativa Civica“-Румъния и „European Link Center“- Северна Македония.

В рамките на програмата на проекта бяха организирани дейности от различно естество – обучителни модули и лекции, презентационни и мотивационни срещи, дискусии, дебати, ролевиигри, практически упражнения и симулации, индивидуална и колективна изява на участниците. По време на занятията се дискутираха европейските тенденции, свързани с младежкото участие на различни нива в социалната сфера, както и влиянието им при формирането на държавни политики. Модерните методи на обучение и представяне на знанията допринесоха за повишаване на осведомеността за лична, социална и професионална реализация на участниците в проекта.

Младите хора получиха възможност да разберат по-добре динамиката на процесите по взимане на решения, които дават отражение върху техния живот.

Дейностите по проекта привлякоха вниманието на гражданите и допринесоха за формирането на визия за взаимодействие и диалог за необходимите промени, които да доведат до реално участие на млади хора, независимо от техния произход и социален статус, в регионалните политики на различни нива. Представителите на публичния сектор имаха възможността да получат от първа ръка обратна връзка за интересите и пречките на младежите за активен начин на живот и дейности в сферата на спорта.

На международно ниво влиянието на проекта спомогна за изграждането на активна мрежа за комуникация, сътрудничество и обмяна на опит между младежите от различните държави.

За представителите на участващите организации изпълнението на проекта осигури развитие на управленския капацитет за сътрудничество на интернационално ниво.

Комплексният ефект от проведените дейности по проекта се изразява в създадените условия за положителна промяна и градация във възприятията, намеренията и бъдещото гражданско поведение на младите хора.