Начало Общество СОУ „Н.Бончев“ е партньор в проект по програма „Коменски“

СОУ „Н.Бончев“ е партньор в проект по програма „Коменски“

СПОДЕЛИ

Испекторатът по образование в Пазарджик спечели два проекта за Регионално партньорство по секторна програма „Коменски” на програма „Учене през целия живот”. Инспекторатът е единственият в страната, който печели проекти по тази програма.

 Темата на единият проект е „ENRAIZ’arte”. Той е на стойност 34850 евро.  Целта на проекта е да се проучат, сравнят и анализират традиционните и иновативни аспекти на обучението по предприемачество и културно-историческото наследство в двата региона Пазарджик и Лисабон.

Темата на втория проект е „Екологичното образование – стъпка към бъдещето на нашата планета”. Той е на стойност 38950 евро.  Проектът е получил 74,2 точки от 100 възможни. Партньори по регионалното партньорство от област Пазарджик са СОУ „Васил Левски“, гр. Велинград, СОУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище и РИОСВ – гр. Пазарджик. От Република Турция партньори по проекта са Регионален директорат на образованието в Карабюк, Основно училище в Карабюк, Анадолската гимназия, гр. Сафранболу и Регионална дирекция на околната среда и градското планиране .

Целта на проекта е проучване, сравняване, анализиране и подобряване на екологичното образование в двете страни и косвено подобряване опазване на околната среда, в размери доближаващи се до европейските.

Целевата група на двата проекта са учениците от начален, основен и гимназиален етап на образование, учители и директори, регионални началници и инспектори от РИО, служители от образователни институции, оторизирани да извършват неформално обучение и вътрешни квалификации.

Проектът ще бъдат реализирани в периода 1 август 2013 година – 31 юли 2015 година