Начало Общество Спортен клуб„Топалов“, успешно завърши проекта „Силни без насилие“

Спортен клуб„Топалов“, успешно завърши проекта „Силни без насилие“

СПОДЕЛИ
Спортен клуб „Топалов“

Спортен клуб„Топалов“, успешно завърши младежки проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Спортен клуб„Топалов“, успешно завърши младежки проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз „Силни без насилие“. Дейностите по проекта се проведоха в град Панагюрище, в периода 23.09.2019 –  30.09.2019г.

Партньори в тях бяха – Спортен клуб„Топалов“- България, „ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA“- Румъния и „Center for Initiatives and Action“-Македония.

Постигнатите резултати от успешната реализация на проекта може да се разглеждат в следните основни аспекти:

  • Младите хора се мотивираха за участие в социално ангажирани дейности.
  • Младежите придобиха умения за разрешаване на проблеми и конфликти.
  • Участниците в проекта усвоиха умения за справяне с проявите на насилие и нетолерантност в живота.
  • Младите хора придобиха компетенции за ефективна работа и общуване в екип при наличието на културни различия.
  • Повиши се информираността на младежите относно ЕС и възможностите за развитие.

С участието си в дейностите по проекта младите хора повишиха своята чувствителност  към необходимостта от борба със насилието и агресията, това допринесе за утвърждаване на гражданската им позиция за нетърпимост към каквато и да било форма на насилие над личността. Ефекта на проведените дейности се свързва и с полученото въздействие върху широк кръг младежка аудитория.

Цялостният контекст на инициативата на Спортен клуб„Топалов“ изразява европейските ценности за равни възможности, човешки права и демокрация, хуманност и културно многообразие. Постигайки целите на проекта, младежите поставиха началото на една добра практика по отношение превенцията на насилието и дадоха тласък за формиране на обществена нетърпимост към проявите на агресивно поведение.

Спортен клуб „Топалов“Спортен клуб „Топалов“Спортен клуб „Топалов“Спортен клуб „Топалов“