Начало Местна власт Станимир Велчев е новият председател на Общинския съвет

Станимир Велчев е новият председател на Общинския съвет

61
0
СПОДЕЛИ

Мария МАСЛЕВА

10846261_317093635153104_2611889850752323530_nТой бе избран на проведеното днес заседание на местният парламент.
В началото на заседанието временно председателстващият Томи Наплатанов прочете становище от адвокат Валери Пейчев, поради създалата се ситуация на заседанието на 27 ноември 2014 година, когато съветникът от БСП Марко Мечев изрази съмнение, че решенията на местния парламент могат да бъдат атакувани като нелегитимни в съда. Според становището Томи Наплатанов маже законно да председателства заседанията на Общинския съвет, както и пълноценно да изпълнява всички правомощия вменени на председателя на Общинския съвет.
Първа точка в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет бе изборът на председател на наследник на подалата оставка Веселина Зумпалова – Ралчева. За поста бяха бе издигната само една кандидатура – тази на председателя на групата на БСП Станимир Велчев.
Проведе се тайно гласуване, като комисията бе в същия състав както и при първите два избора. Неин председател бе Христо Шиндаров, а членове Недялка Наплатанова и Пенка Пиперкова.
След гласуването и последвалото преброяване на гласовете стана ясно, че от 19- те гласували общински съветници, действителните гласове за Велчев са 11, в 8 от пликовете не е имало бюлетини.
В следващите точки от заседанието бе решено Такса битови отпадъци за 2015 година да остане без промяна.
С 13 гласа „За“, 3-„Против“ и 1-„Въздържал се“, бе прието и решение за част от досега съществуваща улица „Ген. Георги Момеков“ в участъка от бензиностанцията в западна посока до края на града да бъде преименувана на булевард „Асарел“.10846063_317093615153106_2531198176507889376_n1920381_317093625153105_61935605596780512_n