Начало Общество Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча“

Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча“

132
0
СПОДЕЛИ
restorant

Мария МАСЛЕВА

топъл-обяд

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СТРЕЛЧА 2016г.” по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г., съобщиха от Общинска администрация Стрелча.
Обществените трапезарии ще предоставят топъл обяд в работните дни от седмицата за периода 01.06.2016 г. до 30.09.2016 г. на 60 потребители от следните целеви групи:

Основна целева група:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Допълнителна целева група:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
2. Майки/осиновителки/,, които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
3. Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;
4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.
5. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишени.

Видовете хранителни продукти за приготвяне на топлия обяд ще бъдат определяни от общината. Тя ще има ангажимента и отговорността да гарантира предоставяне на разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Желаещите да ползват услугата следва да подават заявление по образец Приложение № 2 на Информационния център на Общинска администрация град Стрелча до 17.00 часа на 26 май 2016 год.

Комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Стрелча ще разгледа всички постъпили в срок заявления и ще класира бенефициентите;

Списъкът с одобрените бенефициенти ще бъде изложен на информационното табло на входа на Общинска администрация град Стрелча, входовете на кметствата по населените места и на интернет страницата на Община Стрелча на 30 май 2016 год.;

Обядът ще се приготвя и доставя ежедневно през работните дни, от
кухнята на „Домашен социален патронаж“ – СТРЕЛЧА;