Начало Местна власт Стартира втори етап на най-мащабните ремонтни дейности в сферата на образованието в...

Стартира втори етап на най-мащабните ремонтни дейности в сферата на образованието в Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

Областният управител на област Пазарджик г-н Стефан Мирев, кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки, заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова, директорът на ДГ „Звънче“ г-жа Мария Рендакова и представителят на фирмата-изпълнител „ГБС-Пловдив“ АД г-н Тодор Насташков направиха символичната „първа копка“, с която бе поставено началото на втори етап на ремонтните дейности по най-мащабния в сферата на образованието в Панагюрище проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектът „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ е на стойност 5 929 237,02 лева /Европейски фонд за регионално развитие – 5 039 851, 47 лева, Национално съфинансиране – 889 385,55 лева/.

Общата цел на проекта е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските детски градини и благоустроени прилежащи площи на училищата на територията на град Панагюрище. Планираните дейности са насочени към обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни“, ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Райна Княгиня“ – филиал, ДГ „Пролет“, ДГ „Звънче” и благоустрояване на прилежащите площи на училищата.

В резултат на изпълнението на дейностите през 2017 година бяха обновени сградите на ДГ „Райна Княгиня“ и ДГ „Първи юни“, както и дворните пространства и прилежащите площи на училищата. Детските градини бяха модернизирани включително и чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване.

Обектите на интервенция през 2018 година са ДГ „Звънче”, ДГ „Райна Княгиня“–филиал и ДГ „Пролет“.

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта ще бъдат обновени сградите на детските градини, ще се повишат техните енергийни характеристики, ще се реализира икономия на енергия, ще се осигури по-добро качество на живот и по-чиста околна среда. Детските градини ще бъдат модернизирани чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване.