Начало Общество Стефан Мирев се срещна с ръководството на EВН България

Стефан Мирев се срещна с ръководството на EВН България

СПОДЕЛИ

Ръководството на EВН България представи пред областния управител на
Пазарджик Стефан Мирев инвестиционната и ремонтна програма на дружеството в област Пазарджик за 2018г. На срещата в областна администрация присъстваха
председателят на УС на ЕВН България Робърт Дик, зам.-председателя на Съвета
Калина Трифонова и инж. Костадин Величков, изпълнителен член на Съвета на
директорите.

ЕВН България е на българския пазар от 13 години и за това време е
вложила над 1,6 млрд. лева в инфраструктурата и услугите на обслужваната от нея
територия. В област Пазарджик от 2005 г. насам са изградени 1572 км нови
електропроводи и 199 нови трафопоста и възлови станции. През 2018г. в област Пазарджик продължават инвестициите в развитие на мрежата и повишаване
сигурността на захранване, реконструкция на мрежа средно и ниско напрежение (3,3 км нови електропроводи Ср.Н, 26 км нови електропроводи НН и 19 нови трафопоста).
Предвидените инвестиции за област Пазарджик са 9,3 млн. лв. В хода на разговора,
областният управител акцентира върху изключително важната дейност на дружеството през настоящия пожароопасен сезон, навременната реакция от страна на ЕВН при възникването на аварии и прекъсването на ел. захранване. До края на 2018г. се очаква да приключи реализацията на проекта за дистанционно отчитане на ел. енергия в гр. Пазарджик, което ще осигури по-точно калкулиране на потребеното количество електроенергия и удобство за потребителите. Дружеството разполага и с мобилентрафопост, който беше използван при възникналата авария през зимния сезон в община Велинград.