Начало Бизнес Студенти от МГУ проведоха учебна практика в „Асарел-Медет“

Студенти от МГУ проведоха учебна практика в „Асарел-Медет“

СПОДЕЛИ
Студенти от специалността „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“ на Минно-геоложкия университет проведоха своята учебна практика в „Асарел-Медет“ днес.

Те посетиха фирмените експозиции за изведена от експлоатация минна техника
и за историята и развитието на „Асарел-Медет“.

Обиколката на студентите продължи с посещение на диспечерския пулт на рудник „Асарел“, както и геоложката сбирка с рудни образци, която гостите разгледаха с професионален интерес.
Информация и снимка: Страницата на дружеството във фейсбук