Начало Общество Свободните работни места в Панагюрище обявиха от Бюрото по труда

Свободните работни места в Панагюрище обявиха от Бюрото по труда

СПОДЕЛИ
работни места

БЮРО ПО ТРУДА – ПАНАГЮРИЩЕ

Работни места за специалисти с висше образование:
1 Заместник директор административно – стопанска дейност
1 Учител по професионална подготовка направление „Хотелиерство”
1 Учител по български език и литература
1 Специалист, маркшайдер
1 Технолог
1 Инженер, електроник
2 Инженер, системи (без компютърни)
2 Инженер, механик
1 Медицинска сестра
1 Банков служител, обслужване на клиенти
1 Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция
1
2 Технолог, химик
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1 Охранител
1 Обслужващ работник, промишлено производство
1 Лакировач, промишлени изделия
1 Санитар
1 Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на нерудни суровини
3 Чистач/ Хигиенист
3 Машинен оператор, шиене на облекла
1 Резач, метал
2 Машинен оператор, шиене
5 Работник, строителството
1 Оператор, пещи за топене на метал
1 Медицинска сестра за социални дейности
1 Машинист, пътно-строителни машини
1 Трудотерапевт
1 Сътрудник, социална работа
2 Кредитен специалист, банка
1 Работник, поддръжка
1 Продавач-консултант
1 Настройчик, металообр. машини с цифрово управление
1 Мениджър екип
2 Майстор, полиране
2 Касиер
1 Електротехник, промишлено предприятие
1 Електротехник, промишлено предприятие
1 Машинен оператор, металорежещи машини
1 Машинен оператор, шлифоване на стъкло
3 Работник, допълнителна обработка на стъкло
12 Работник, допълнителна обработка на стъкло
4 Монтажник
5 Работник, допълнителна обработка на стъкло
1 Работник, допълнителна обработка на стъкло
4 Работник, допълнителна обработка на стъкло
3 Настройчик, металообр. машини с цифрово управление
1 Фрезист
1 Стругар
1 Машинен оператор, металообработващи машини
2 Работник, допълнителна обработка на стъкло
1 Настройчик, машинни инструменти
1 Матричар
1 Специалист, качество
1 Специалист, технически контрол
1 Продавач-консултант
3 Готвач
1 Сервитьор
2 Заместник, управител магазин
1 Продавач-консултант
1 Чистач, производствени помещения
2 Камериер/камериерка, хотел
1 Почиствач, метални отливки/изделия
1 Шофьор, автобус
Работни места за лица без образование:
2 Пастир
1 Работник, поддръжка на пътища
1 Сметосъбирач
2 Общ работник

Работни места по чл.38 ОТ ЗХУ
1 Фрезист – с професионален опит над 10 г.